Награди Печат Е-мейл
:: Пловдивски панаир 2003::


:: Сертификат за качество ::

На 31.08.09 фирма ДАКС ЕООД получи сертификат за качество за
"Проектиране , производство и търговия с кожена галантерия" ,издаден от MOODY INTERNATIONAL номер на сертификата: 04110908001


Sample ImageSample ImageSample Image

Проект Nr.MC-01-177/16.09.08
изпълнен с финансовата подкрепата на Европейския съюз и Република България
Европейски фонд за регионално развитие
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”
Операция 2.1.2: „Покриване на международно признати стандарти” 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007


 

 

Sample Image